/ 5 نظر / 3 بازدید
پانتي

سلام...يوليان !مادر! تو دختری يا پسری؟..ميدونی چرا مشکوک شدم ؟ آخه توی کامنتای ماهان ديدم تو هم از دست خانوما شکاری....من فکر ميکردم تو دختری ولی با اين کامنتت مشکوک ميزنی هاااا...يا الله هويتتو فاش کن (هه هه هه)...اين عکسو گذاشتی ما رو بجزونی؟؟ که هميچين هلويی نداريم..موش بخورتش..آدم چنين دختر تيتيش و جيگری داشته باشه ديگه چی ميخواد مادر!!!!

darya

اولين باره که ميام و واقعا خوشم اومد از وبتون....دوس داشتی بيا پيش منم..

mahan

سلام. بابا اين عکسات منو کشتن. مرسی بهم سر زدی آپم ومنتظر فعلا

fatemeh

سلام بيا ببين چه زودوقشنگ به حرفت گوش کردم...............دختربه اين خوبی ديده بودی تاحالا؟؟ نه که نديدی....آپم بدو

mina

سلام.معرکه ا ی