/ 2 نظر / 2 بازدید
barbapapa

ای جون من عجب بچه ناز وفجيعيست ماشاا...

nima

قربونت برم ..نوکرتم!!!!!مام شما رو دوس داريم!!!!فقط آقا اين ورا زن وبچه !!! رد ميشه...بيا يه کامنت بذار ...مردونگی کن.!!!! يه ندا بده پسری!!!!خوب ديگه خودت می دونی...در دهن مردومو نميشه بست...حيای گربو رو درشو ميشه!!!!است!!!! ميان حرف در ميارن ديگه!!! ولی خيلی يا حالی...ايول...اسمتم نمی دونم... در ضمن من لينکتو هی می ذارم ولی نمی دونم چرا نمياد!!