/ 2 نظر / 6 بازدید
مرغ سوخاری

اين بچه هه داره به چی گوش ميده ؟‌!!! عجب سوال حکيمانه ای ! جان خودم بقيه بش گفتن گوشت رو بچسبون به اون صدای دريا ميده ! اونم که عمرا صدايی نميشنوه تا ۲۰ ساله بشه ! بعدش به اين نتيجه ميرسه که چون باد توی صدف میپيچه صدای دريا ميده !!!! اما اون صدف بدبخت هميشه بی صداست ! موفق باشی رفيق

نبض صبح

و چه اين جمله به فکر همگی افتاده بچه ها را چه کنيم؟ بچه ها می رقصند.بچه ها ميخوانند. اين طريقی ست که در خاطرشان می ماند.