/ 3 نظر / 2 بازدید
barbapapa

من اگه برم اروپا همون روز اول ديونه ميشم از دست اين جوجه نانازها

nobody

خطاب به باربا پاپا..سلام تبریک به شما که حس زیبا پسندی در شما هنوز زنده است ..ملی با خودم می گفتم که واقعا اوپائی ها و امریکائیها حق دارند که ما رو نژاد پست تری بدانند واین رو بدون که اروپائی ها زیاد خوش ندارند که ما شرقی ها به بچه هاشون نگاه کنیم و یا بهشون نزدیک بشیم ..البته حق دارند شاید نگران این هستند که ما دیونشون بشیم و یا دلمون غش بره :) ..چون شما و ما از نظر آنها فقط يک کله سياه بيش نيستيم.. ..ولی عکس ها و تصاوير واقعا زيبا هستند چون اين کودکان پاک هستند و اگر ما با ديدن يک کودک شرقی چشم سياه با موهای تيره به وجد نمی آئيم بايد ببينيم که مشکل کار از کجاست ... آيا کودکان ما از آن ذات پاک بی بهره اند ؟؟؟ و آيا ما از آن چه در کودکی بوده ايم چيزی به ياد نمی آريم و يا احساس سر افکندگیمی کنیم که چرا با چشمانی آبی و مويی بلوند متولد نشديم؟؟؟؟و يا اينکه خلايق هر چه لايق؟...کودکان افسرده و مهربان ايرانی دچار کمبود محبت شده اند... در پناه حق ... از طرف يک کودک پيش کسوت..

nobody

زندگی خنده کودکی در خواب است که تو نمی دانی چه خوابی يرايت ديده