/ 2 نظر / 2 بازدید
kaveh

کاشکی ميشد بگم ايول اين چه خوشگل و نازه و از اين چرنديات . اما به چشماش که نگاه ميکنم اضطراب و ترس رو ميبينم . چه تو ايران چه هر گور ديگه نسل هايی که دارن ميان يکی بعد از ديگری مضطرب تر و ......( به اين ميگن ديدن نيمه ی پر ليوان ) .

barbapapa

ای خدای من اين ديگه داره منو ديوونه ميکنه