/ 3 نظر / 5 بازدید
شــــهلا

کاشکی من هم در این سن و سال بودم یولیان جان

پانتی

وای يولی چه عکس خاطره انگيزی.تموم مشغوليتهای کودکی آدم مياد جلوی چشماش چقدر رها، چقدر آزاد ، چقدر بی دغدغه و بی خیال ای کاش همه بچه میموندیم مگه نه؟

بارباپاپا

دوران کودکی پر خاطره های تلخ وشیرین بود ولی هميشه آرزوی بادبادک داشتم